BPG


Bandling & Partners Group – ett exklusivt koncept för Anslutna Ombud.

Genom BPG erbjuds samma metod och verktyg för rådgivning gällande försäkring och finansiella produkter som hos Bandling & Partners. Tjänsterna erbjuds som ett exklusivt tillägg för de anslutna ombuden inom Garantum Fondkommission.
Syftet är att lyfta fram viktiga delar i ett totalerbjudande som erbjuder flexibla kontors- och mötesmöjligheter. Konceptet har tagits fram för att skapa ett mervärde och underlätta rådgivningsprocessen för våra kunder.

Kunden.

Nyttan för kunden är den fortsatta höga servicenivån som omfattar ett professionellt bemötande samt kvalificerad och rättfärdig rådgivning. Vi värnar om en trygg relation där kundens intressen sätts främst och där det garanteras en hög kvalité som inte bara lever upp till utan även överträffar kundens förväntningar.

Genom BPG-konceptet ges fortsatt möjlighet för den anslutna rådgivaren att fortsätta rådgivning mot Bandling & Partners kunder. Du som kund har därav fortsatt samma möjlighet att  välja din rådgivare.

BPG

Genom att ansluta sig till BPG-konceptet och därav få tillgång till Bandling & Partners kunder så accepterar och arbetar man utefter Bandling & Partners riktlinjer för ett gott uppförande och upprätthållande av kontorets moraliska kodex.
Konceptet erbjuds endast till erfarna rådgivare och det sker fortlöpande kvalitetskontroller för att säkerställa att samma höga nivå efterföljs.

Anslutna bolag

BPG erbjuds som ett exklusivt ombudskap mot Garantum Fondkommission. Läs gärna mer om Garantum på www.garantum.se


Konceptet omfattar bla:
It:

 • Crm system för kontroll, uppföljning samt ekonomifunktion (Bopnet)
 • Gruppupphandlade licenser

Marknad:

 • Marknadsmaterial
 • Interna och externa utbildning
 • Informationsträffar för nya kunder
 • Seminarier/möte befintliga kunder

Personal

 • Assistentstöd
 • Affärsassistent
 • Affärsstöd – regelverk
 • Rekryteringsstöd

Kontor

 • Möteshantering ( Stockholm )
 • Kontorsplats ( Stockholm )

Övrig

 • Regelbundna möten inom konceptet med BPG ansvarig.
 • Inbjudningar till fortlöpande utbildningar och andra gemensamma BPG aktiviteter.


Är du intresserad av att veta mera om BPG? Kontakta Marcus Bandling på marcus.bandling@bandlingopartners.se  alt klicka här

Vill du komma i kontakt med Bandling & Partners huvudkontor vänligen mejla till info@bandlingopartners.se eller ring växeln på 08-518 00 200.