IF Björklöven är en ishockeyförening i Umeå. Föreningslivet engagerar en stor del av Umeåborna och är en viktig del av regionens utveckling. Vårat samarbete med Björklöven är ett ömsesidigt åtagande som ger oss möjlighet att skapa och förstärka långsiktiga relationer med befintliga och framtida kunder. För mer information kring vårt samarbete, besök gärna Björklövens hemsida